O czym mówi saturacja krwi?

Monitorując swój stan zdrowia, często dokonujemy pomiarów ciśnienia lub pulsu, a udając się na badania kontrolne, prosimy o sprawdzenie m.in. pH krwi, poziomu glikemii czy stężenia jonów odpowiedzialnych za gospodarkę elektrolitową. Od utrzymywania prawidłowych parametrów krążącej w naczyniach krwi zależy bowiem funkcjonowanie całego organizmu. Jedną z ważniejszych funkcji pełnionych przez krew jest transport tlenu do wszystkich narządów i tkanek, aby mogły one prowadzić szereg niezbędnych do przetrwania procesów życiowych. Wszelkie zaburzenia w dostarczaniu tlenu przez czerwone krwinki (erytrocyty) prowadzą do poważnych konsekwencji dla zdrowia i życia człowieka. Z tego powodu należy również zwracać baczną uwagę na wartość saturacji krwi.

 

Czym jest saturacja krwi?

Saturacja krwi jest wskaźnikiem, który opisuje poziom wysycenia krwi tętniczej tlenem, czyli inaczej stosunek ilości hemoglobiny związanej z tlenem do ilości hemoglobiny niezwiązanej. Jest uznawana za jeden z najważniejszych parametrów życiowych, ponieważ saturacja pozwala na ocenę wydolności układu oddechowego. Zbyt niska wartość saturacji krwi oznacza, że jest w niej za mało tlenu, co najczęściej objawia się dusznościami. Utrzymywanie się niskiego poziomu saturacji skutkuje niedotlenieniem organizmu i zaburzeniem jego funkcjonowania, a w najgorszym przypadku prowadzi do uszkodzeń tkanek, niewydolności narządów czy nawet śmierci. Najprostszą metodą kontrolowania saturacji jest pulsoksymetria, czyli badanie wykorzystujące pulsoksymetr do nieinwazyjnego pomiaru tętna oraz nasycenia hemoglobiny tlenem. Saturację krwi oznacza się skrótem SpO2, a wartość pomiaru podaje się w procentach, np. SpO2 97%.

 

Ile powinna wynosić prawidłowa wartość saturacji?

Wskazuje się, że zakres prawidłowej saturacji krwi u dzieci i osób dorosłych mieści się w zakresie około 95-98% (dla noworodków wartość poniżej 95% oznacza już niedotlenienie), natomiast u osób starszych nie powinna być niższa niż 94%. Warto również wspomnieć, że u palaczy saturacja krwi jest zwykle nieco niższa niż u osób niepalących. Jeśli wskaźnik zejdzie poniżej 95%, dochodzi wówczas do hipoksji, czyli stanu niedoboru tlenu względem zapotrzebowania tkanek do prowadzenia procesów życiowych. Może on dotyczyć całego organizmu, jak i ograniczyć się do zaledwie jednego narządu, co sprawia, że objawia się na różne sposoby. Hipoksji najczęściej towarzyszą takie problemy, jak: trudności w oddychaniu, niewyraźna mowa, utrata przytomności, zaburzenia koordynacji ruchowej czy wykonywanie głębokich i częstych oddechów.

 

Co robić, aby zapobiec niedoborom tlenu?

Gdy do komórek dociera zbyt mała ilość tlenu, próbują one wytworzyć energię poprzez metabolizm beztlenowy, co prowadzi do powstania wielu szkodliwych produktów przemiany materii. Aby zapobiec takim sytuacjom, poza uprawianiem sportu, rzuceniem palenia i zmianą nawyków żywieniowych warto też zadbać o odpowiednią suplementację np. w formie tlenu w kropelkach. Rozpuszczenie tlenu w wodzie umożliwia jego transport poza hemoglobiną i dostarczenie do komórek w zaledwie kilkadziesiąt sekund od aplikacji. Preparat taki jak OxyMax wpływa również na redukcję stresu oksydacyjnego wynikającego z działania reaktywnych form tlenu. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia życia przy takich schorzeniach jak m.in. zawał czy udar mózgu. Można go zatem zażywać zarówno profilaktycznie, jak i stosować doraźnie przy pomiarze niskiej wartości saturacji krwi.